Rejestracja: Firma

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres firmy:

Ulica (wymagane)

Numer domu (wymagane)

Numer mieszkania

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon do firmy (wymagane)

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy firmy (wymagane)

Numer rachunku bankowego (wymagane)

 Firma posiada numer REGON
 Firma nie jest płatnikiem podatku VAT
 Firma jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP

REGON (jeżeli posiada)

NIP (jeżeli posiada)

Informujemy że dane osobowe Dystrybutora są przetwarzane przez FLP wyłącznie dla celów związanych z wykonywaniem obowiązków FLP wynikających z umowy oraz Zasad Działalności FLP i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dystrybutor ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia i aktualizacji

Rejestracja

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Share This